Meist

Juhtkond:

Aimar Karu – direktor ( AÜ ärijuhtimise ja õigusteaduste magister)

Niina Smirnova – õppealajuhataja ( Ed.Vilde nim, Tallinna Pedagoogiliene Inst. matemaatika õpetaja eriala)

Luule Õunmaa– õppeosakond ( TLÜ, oganisatsioonikäitumise magister)

Katrin Tude – finantsjuht ( TPI- ökonoomika)

Õpetajad:

Ester Raiend – üldainete õpetaja ( TLÜ- pedagoogika magister) , klienditeenindus

Liivia Ribelus – kosmeetikute eriala ( CIDESCO kosmeetik, eripedagoogika, õpib TLÜ-s kutsepedagoogikat BA) erialaõpetaja

Irina Lavrinenko – juuksurite eriala õpetaja-meister juuksur (TK Junor), OMC rahvuvaheline kohtunik, Leningradi Kehakultuuri Instituut- kehalisekasvatuse õpetaja- erialaõpetaja juuksuritöö

Reet Merimaa–  juuksurite erialaõpetaja-19 TK meister juuksur, Toni&Guy Academy, TLÜ kutseõpetaja bakalaureus I

Niina Botina – TLÜ arvutiõpetaja- informaatika magister -üldainete õpetaja ( arvutiõpetus)

Juri Klein – Ph.D-üldainete õpetaja  ( majandusõpetus)

Eda Leesalu-Greco- kosmeetikaerialaõpetaja – CIF Augustas (Itaalias) esteetika terapeut;Tallinna meditsiinikool tegevusteraapia kursus;TÜ psühholoogia;

Praktika juhendajad:

Juuksur

Maire Nurmela –  juuksuri diplom PIVOT POINT FINLAND

Sirje Kännola- juuksuri diplom PIVOT POINT FINLAND

Kosmeetik

Anne Käsik

Tartu Iluravi Erakool

kosmeetiku kutseharidus,

 

Ülle Ollo

kosmeetiku kutsekeskharidus;

kosmeetik,ripsmetehnik;

Eesti Teeninduse Erakooli õpetaja alates 2012