Arvutigaafika koolitus

Õppekava: Arvutigraafika  koolitus(300 tundi)

Portrait of happy female designer working and looking at camera

TKH Majandustegevusteate 141785

Koht: Narva

Kursuse algus 23.03.2016

Koolitajad:

Svetlana Senicheva

Hariduskäik

Koolitaja

2012 a. оn omandanud Kõrghariduse Peterburi

ülikoolis graafilise disaini erialal.

Sertifitseeritud spetsialist programmis Zbrush.

Töötab 3D modelleerijana. Peamiseks ülesandeks on disain, 3D modelleerimine, joonestus-ja projekteerimistööd.

Valdab professionaalselt järgmisi programme: Adobe Photoshop, CorelDraw Graphics Suite, Autodesk Maya, Zbrush, After Effects.

Juliana Fjodorova

Hariduskäik:

Koolitaja on omandatud kutsekeskharidust Tartu Kunstikoolis, kus on õpinud kunstnik- kujundajaks.

Pooleli: Tartu ülikooli Narva kolledz, koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala. Vastab täiskasvanute koolitaja, tase 5 kutsekvalifikatsiooni nõuetele.

Teenistuskäik

2012-2013 Narva Kunstikooli joonistuse ja skulptuuri õpetaja

2008-2014 Narva-Jõesuu lasteaed „Karikakar“ õpetaja

Praegu töötab SHARK Animatsioonem studios koolitujuhatajana ja koolitajana.

Valdab professionaalselt järgmisi programme: Adobe Photoshop, CorelDraw, Graphics Suite, Autodesk Maya, Zbrush.

Kursuse eesmärgiks on anda sissejuhatus arvitiprogrammi.
Rõhk on asetatud mõista arvutiprogrammi loogikat ja selle sisemise struktuuri ja mõista, kuidas lahendada praktilisi probleeme, kasutades neid või muid programmi vahendeid.

Õppekorralduse alused,vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord,õppetasu maksmise,sellest vabastamise ja selle tagastamine ja teised õppe korraldamiseks olulised tingimused (2)

Õpiväljundid: õpilane saab kursuse lõpuks arvutigraafika baasteadmised.

Graafiline disain fotode töötlemine.

Eesmärgid ja ülesanded: Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb pilditöötlusprogrammide tüüpe ning kasutamisloogikat. Õpilane oskab kasutada üht pilditöötlusprogrammi erialaste projektide teostamiseks. Paint Net, Gimp.

Arvutiõpetus.

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab arvuti kasutamise põhioskused, oskab arvutitehnoloogia võimalusi kasutada informatsiooni hankimiseks, kasutamiseks, vahetamiseks ja vahendamiseks, süstematiseerimiseks ning säilitamiseks.

3D modelleerimine.

Õpetusega taotletakse et õppija õpib süvendatult kasutama erialaseks tööks vajalikku valitud tarkvara, valmistudes suundumiseks tööturule Blender.

MS Offise Word, Exsel, Power Point kasutaja

Õpetusega taotletakse, et õppija õpib kasutama erialaseks tööks vajalikku valitud tarkvara presentatsiooni ja dokumentide töötlemis programme.

Teema

Loengute tundide arv

Praktika tundide arv

Arvutiõpetus

Organisatsiooni ja arvuti töö üldprintsiibid

Arvuti loomise ajalugu. Arvuti töö üldpõhimõtted.

Peaprotsessori ehituse õppimine. Mälu.

8

3

Organisatsiooni ja arvuti töö üldprintsiibidSalvestusseadmed, kogujad (CD, DVD, HDD, SDD etc.), nende ehituse ja tööprintiibid. Mis on videokaart ja selle omadused. Mis on helikaart.

8

2

Organisatsiooni ja arvuti töö üldprintsiibid

Lisaseadmed ja manipulaatorid.

Hiire, kaviatuuri, printeri tööprintsiibid. Manitori töö printsiibid. Matriksi tüübid.

8

5

3D modelleerimine.

Programmi tutvustamine.

Töö vaatedega.

Töökeskkonna seadistamine ja kiirklahve seadistus.

Globaalsed ja kohalikud koordinaatide süsteemi.

Keskpunkti ümberkujundamist mõiste.

primitiivsete objektide looming ja ümberkujundamine.

Atributide redaktorid (Channel Box, Layer Editor).

8

3

Rühmad ja mõiste hierarhia.Kopeerimine ja instanteerimine.(Kasutame Duplicate Special)Joondamise tööriist.Materjalide määramine.

Materjalide prieksioon UV kaudu.

ülesanne:

Küla loomine primitiividest.

8

2

Töö Blenderi objektide eristamisega ja ümberkujundamisega.Quick Select Set eristamuise säilitamineSoft Selection õrn eristamineSiduvused (Snap)Objektid ja komponendid(Vertex, Face, Edges)

Objektide joondamine

Snap Together Tool kasutamine

Kangi loomine Connection Editor abil

Ülesanne:

Päikesesüsteemis loomine. DNA mudel.

10

3

Arhitektuur, tüübid Nod Töö redaktoriga Node EditorNURBS modelleeriminеKõvera loomiseks vajalikud tööriistad.Kõverate redigeerimine (menüü Edit Curves)

Geometria loomine NURBS-kõverad (Revolve, Loft)

Geomeetria ekstrudeerimine mööda kõverat(Extrude)

Ülesanne:
Kõverjoone kasutades liivakella loomises.
Õunakausi loomine.

10

7

Projekt: Anima roboti loomine NURBS abil.
Hulknurga modelleerimise alused.

Topoloogia mõiste jaruutmosaik.

Ülesanne:

Ventilaatori modelleerimine, traktori rehvi modelleerimine.

10

5

Hulknurkne modelleerimine.

Normaali mõiste

Modelleerimise vead

Ülesanne:

Kõrvitsa modelleerimine Helloweeni peole.

10

5

Hulknurkne modelleerimine.

Töö referensiga

Ülesanne:

Konsooli modelleerimine Sony PSP.

10

5

Hulknurkne modelleerimine.

Töö referensiga

Ülesanne:

Inimese pea modelleerimine.

20

10

Projekt: Inimese keha modelleerimine

UV loomine

Tekstuuride tüübid

UV Texture Editor kasutamine

Ülesanne:

Hoone dekoratiivse elemendi UV loomine

Monitori UV loomine.

10

5

Graafiline disain fotode töötlemine.

Valgustus. Valguallikate liigid.

Varjude seadistus.

Helendava udu effektid.

Udu ja selle liigid

üleanne:

Valgustus ja varjude töötlemis praktika

20

10

Sissejuhatus Paint Net, Gimp. Programmivaldamine.

Sissejuhatav osa

 • Uue dokumendi loomine
 • Dokumendi avamine
 • Dokumendi salvestamine
 • Toimataja interface.

1

2

Kihid

 • Mis on kihid
 • Kuidas uue kihi luua
 • Kihi kopeerimine
 • Kihi eemaldamine
 • Kihi jarjekorra muutmine
 • Tausta muutmine kihiks ja kihti muutmine taustaks
 • Kihtide komplekti loomine
 • Kihti lukkustamine
 • Kihtide kokkusalatamine
 • Kihti peidmine

üleanne:

Töö kihtidega

1

3

Töövahendid:

 • Eraldamise vahendid
 • Joonistamis ja värvimis töövahendid
 • Värviga täitmise töövahendid
 • Toimetamise töövahendid
 • Kontuuri rõhutamise töövahendid
 • Teksti töötlemise vahendid
 • Geometriliste kujundite joonistamise töövahendid
 • Dokumentide juhtimisvahend

üleanne:

Töövahendite proovimine

2

5

Menüü preferencesPoletteVärvMenüü Edit:

 • Pildi suuruse muutmine
 • Pildi keeramine
 • Pildi mõõtude muutmine
 • Pidi korrigeerimine
 • Content-aware Scale

üleanne:

Ülesanded läbitud teema kinnitamiseks

3

5

Menüü Image:

 • Reziimid
 • Töötlemine
 • Suurus

üleanne:

Ülesanded läbitud teema kinnitamiseks

1

2

Filtrid:

 • Gaussian blur
 • Noise
 • render
 • Läätsed
 • Läätsete galerii

üleanne:

Ülesanded läbitud teema kinnitamiseks

1

2

Blending kihtide reziimid.

 • Effektid (Blending options)
 • Segamise reziimid
 • Läbipaistevus

üleanne:

Ülesanded läbitud teema kinnitamiseks

1

1

Maskid

1

1

Fottode töötlemine. Effektide loomine. Praktika.

Inimfiguuri välja lõikamine.

 • Pen-tool
 • Refine Edge

üleanne:

Ülesanded läbitud teema kinnitamiseks

2

3

Praktikaline ülesanne:Inimese nägu vahetamine.

2

3

Praktikaline ülesanne:

Näo retuseerimine

üleanne:

Ülesanded läbitud teema kinnitamiseks

2

2

Praktikaline ülesanne:

Kosmoseruumi loomine, planeeti ja udu

Fraktaali generaator apophysis

1

2

Praktikaline ülesanne:Realistlik vesi

1

2

lõpuproekt

stiliseeritud öömetsa loomine

töövahendid:

 • Sheip- pinslid
 • matte-painting
 • clipping-masks

1

2

MS Offise Word, Exsel, Power Point kasutaja

Tekstiredaktori üldised põhimõted MS Offise Word

 • Teksti dokumenti loomine ja töötlemine
 • Teksti formaatimine, selle näidised.
 • Teksti kopeerimine ja ümbertõstmine ühe ja mittu dokumendi ulatuses.
 • Erinevate nimekirjade loomine.
 • Tabelite loomine ja selle näidised.
 • Dokumendi valmistamine väljatrükkimiseks

10

3

MS Offise Exsel kasutamise üldpõhimõted

 • Elektrooniliste tabelite Exsel põhimõted
 • Töö tööramatu elemendidega
 • Teksti ja arvude andmete töötlemine
 • Tabelite loomine, muutmine ja kujundamine.
 • Formulate loomine käsitsi ja funktiooninõustaja abil
 • Algoskused Exsel
 • Diogrammide loomine ja derigeerimine
 • Dokumendi kujundamine ja krükkimiseks valmistamine

10

6

Power Point üldpõhimõted

 • Programmi töövahendite kasutamine.
 • Presentatsioonide loomine multimeedia kasutades(video, heli,likuvad objektid)
 • Derigeerimine ja trükkimiseks valmistamine.

 

7

4

Kokku:

187

113

Tulemus:

Eriala: Arvutigraafik

Õppija:

 • Oskab teostada etteantud praktilisi ülesandeid Blender programmi abil.
 • teab ja tunneb pilditöötlusprogrammide tüüpe ning kasutamisloogikat,
 • oskab kasutada üht pilditöötlusprogrammi põhioskuste piires erialaste projektide teostamiseks.( Paint Net, Gimp)
 • oskab korregeerida pilte,
 • oskab töötada kihtidega
 • teab, kuidas kasutada arvutit ja internetti,
 • oskab kasutama OpenOffice,Exsel, PowerPoint programme
 • oskab alla laadima, salvestama ja installeerima vajaliku tarkvara

tingimused ja kord ning teised õppe korraldamiseks olulised tingimused, täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused