Üldehitus ( ehitaja)

Yellow vest and helmet with protection glasses close up

Eriala nimetus – Üldehitamine. (Katuste ehitamine, fassadide viimistlemine)
TKH Majandustegevusteate nr. 141719
Üldkursus 310 tundi.
Narva,  Tiimani 1
Kursuse hind 2480 euro.
Kursuse algus 02.05.2016-04.07.2016
Lektor :
Alexander Samushin
Narva Politehnikum
Tööstuslik ja tsiviilehitus (Diplom BT-I  555458)

Õpiväljundid: õpilane saab kursuse lõpuks ehitusalased algteadmised.

Kursuse õppekava:

Teema Teooria Praktika
Üldised teadmised ja oskused Katuste ehitamises
Katustekatete ja katuste üldandmed. Katuste õigusaktige nõuded.  Katuste kujud. 10
Kaldkatuste konstruktiivsed eripärad. Ehitus süsteemide materjalid. 18
Äravoolu süsteem katustel. Mansard.  Katustematerjalide tüübid. 10
PEAMISED EHITUSTÖÖD JA KASUTATAVAD MATEJALID
Ehitustellingute valmistamine ja paigaldus.Katuseräästad.Ehitusviilud.Konstruktioon. 10 22
Mansard. Soojustamine, isolatsioon, ventilatsioon.Loomulik valgustus. Siseruumide ehitus. Mansardade ehitus RANNILA tehnoloogija jargi. 12 30
Katusekattematerjalide paigaldamine (metall, väikese suurusega materjal, rullmaterjal) 10 28
Üldised teadmised ja oskused
Ehitus alused: ehitus valdkonna mõisted, ehitustööde organisatsiooni põhimõtted, kasutatavad tööriistad ja tarvikud, töö kvaliteeti nõuded. 10
Ehitus materjalid ja konstruktsioonid: materjali omadused, mineraalsed sideained, segud, soojustamine ja hüdroisolatsioon , viimistlusmaterjalid, ehituskonstruktsioonid. 8
Ehitus mõõtmine. Elektrimõõdistustööd. Mõõtmise vahendite kasutamine. Töörista tööks valmistamine ja seda kasutamine. Seinapinna jagamine laaser näitaja ja joonestuse abil. 8 12
PEAMISED EHITUSTÖÖD JA KASUTATAVAD MATEJALID    
Krohvitööd. Mterial ja seda kasutamine. Tööriistad.Põhja ettevalmistus. Krohvitööde tehnoloogia ja krohvipindade remont. 10 16
Värvimistööd. Matejalid ja nende kasutamisviisid. Värvimistööde tehnoloogia. 8 12
Fassaatide soojustamine. Soojustamise süsteemid.  . Soojustustööde tehnoloogia.  Dekoratiivne viimistlus. 12 28
Fassaadide vimistlus dekoratiivsete materjalide abil ( vooder, puidust seinapaneelid) 8 18
Kokku:   134 166
Tulemus: Üld. 300