Massöör

MassöörÕppekava eesmärk

Õppekava eesmärgiks on anda koolitust massaaži erialal. Anda õppijale erialased teadmised, praktilised oskused ja vilumused tagamaks õppija kompetentsuse töötamiseks valitud kutsealal.

Eriala nõuded tulenevad massööri kutsestandardist.

Masööri õppekava koosneb kahest moodulist. I moodul sisaldab teoreetilist õpet, tema struktuur koosneb üldoskuste ja –teadmiste, põhioskuste ja -teadmiste,  lisa- / erioskuste ja teadmiste alamoodulitest, millel on kindel eesmärk, mille abil omandatakse vajalikud teoreetilised teadmised kutsealaseks tööks. II moodul sisaldab praktilist õpet, tema struktuur koosneb põhioskuste ja –teadmiste alamoodulitest, millel on kindel eesmärk ning mille abil omandatakse vajalikud oskused kutsealaseks tööks.

Õppekorralduse alused,vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord,õppetasu maksmise,sellest vabastamise ja selle tagastamine ja teised õppe korraldamiseks olulised tingimused (2)

Õpiväjundid: õpilane saab kursuse lõpuks massööri baasteadmised.

Maht: 480 tundi

Maksumus: 1500€

Koht: Õismäe tee 24 ja Lootsi 10 Tallinn

Lektor: Margit Paekivi, massööriharidus, tegutseb erial 4 aastat.